مهندس مهدی هاشمی ​

مشاور مدیریت سیستم های استاندارد مدیریت و فروش

سوابق تحصیلی :

 • كارشناس  مهندسی شیمی  
 • دارای مدرک سر ممیزی ثبت شده IRCA  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003 از شرکت QS  سوئیس
 • دارای مدرک سر ممیزی ثبت شده استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی ISO 15189 از BRS  امریکا
 • دارای مدرک سرممیزی IMS  و  مدیریت بهره وری سبز از انجمن مدیریت بهره وری آسیا APO
 • دارای مدرک  ممیزی استانداردسیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008 از شرکت  QS  سوئیس
 • دارای مدرک مدیریت ارتباط با مشتری  CRM   از IMQ ایتالیا 

سوابق کاری :

 • مدیر نمایشگاه دائمی توانمندی های تعاون خراسان( اتاق تعاون استان ) از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ 
 • پیمانکار انحصاری تبلیغات محیطی و غرفه آرایی نمایشگاه مشهد  از سال  ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
 • مدیر بازرگانی شرکت بتن سبک توس از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پاژیاران توس ( تولیدی مواد شیمیایی ) از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰
 • مدیر بازاریابی و مشاوره پیام های بازرگانی صداو سیمای مراکز استان ها از سال  ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
 • مشاوره پیام های بازرگانی در کنسرسیوم یک کشوری و شرکت سروش صدا و سیما از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
 • رئیس هیت مدیره  و مدیر بازرگانی  شرکت سامانه ساز صنایع خراسان از سال ۱۳۸۴ تا کنون 
 • رئیس هیئت مدیره  و مدیر بازرگانی شرکت آوا طب آسیا از سال ۱۳۹۰ تا کنون