شرکت های زیر مجموعه

هنرفردا

آژانس خلاقیت و ایده پردازی

رسانه فردا

کانون تبلیغات محیطی و خرید رسانه

سامان فردا

تجارت الکترونیک و آنلاین مارکتینگ

داریوش

کانون تبلیغات در صنعت گردشگری

اعضای کمیته اجرایی

ندا اسماعیلی نیا

مسئول روابط عمومی

مهرداد دادگر

کارشناس بازرگانی

امیرحسین سامانی

کارشناس R&D و SEO