سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران

سوابق کاری :

 • انجام امور طراحی و گرافیک بصورت حرفه ای از سال 88 تاکنون
 • همکاری با حوزه هنری, سازمان تبلیغات, اداره ی فرهنگ و ارشاد, بهزیستی, ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی 
 • سابقه ی تدریس در مدارس و موسسات آموزشی از سال 90 تاکنون
 • مدرس گرافیک دانشگاه فردوس مشهد

جشنواره و نمایشگاه :

 • رتبه اول جشنواره اسماء الحسنی سال85
 • رتبه اول جشنواره پوستر عاشورایی سال 86
 • رتبه ی دوم جشنواره هنرهای تجسمی بخش پوستر سال 86
 • مقام برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان سال 89 
 • مقام دوم مسابقات دانشگاهی دانشگاه هنر سال 93
 • نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی، نگارخانه بهشت، مشهد سال 85
 •  نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی، نگارخانه فرخ، مشهد سال 86 
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی خط، نگارخانه بهمن، بیرجند حوزه هنری سال 88
 •  نمایشگاه انفرادی نقاشی خط، نگارخانه ترمه چی، مشهد خانه ی هنرمندان سال 92
 •  نمایشگاه انفرادی نقاشی خط، نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، مازندران 92
 •  نمایشگاه انفرادی نقاشی خط، دانشگاه ماریک، مازندران9