سعید موسوی

مشاور برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابی

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی صنایع/ دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی/ دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق کاری :

 • انجمن مشاوران بین المللی مدیریت CMC / مشاور بین المللی مدیریت
 • سازمان ملی استاندارد ایران / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی INQA
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران / مدیرمسئول رتبه بندی اعضاء اتاق بازرگانی ایران
 • جایزه تعالی گروه سایپا / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • جایزه تعالی صنعت پتروشیمی / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • جایزه ملی تعالی و پیشرفت / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی ICTINQA
 • جایزه تعالی مدیریت تعاونی / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • جایزه سرآمدی و بهبود مستمر نفت / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • سازمان¬گسترش¬ونوسازی صنایع ایرانIMIDRO / ارزیاب ارشد مدل بهره وری معدن و صنایع معدنی
 • جایزه سرآمدی و بهبود مستمر گاز / ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی EFQM
 • جایزه ملی تعالی سازمانی / ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM
 • TUV NORD / سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت
 • کارشناس تحلیل سیستم های اطلاعاتی / حنفا تهران
 • کارشناس بازرگانی -تدوین قراردادهای خارجی تجهیزات حفاری چاههای نفتی / صنایع دفاع (مشاصد)
 • مدیریت بازرگانی / فناوری اطلاعات رایساز پویا
 • قائم مقام مدیرعامل / سمن شیمی
 • عضو هیات مدیره- معاونت خدمات مشاوره مهندسی / مشاورین نوین آفرینان صنایع
 • انجام مشاوره درقالب شخصیت حقیقی به سازمانها / مشاورمستقل
 • انجام ارزیابی از 65 سازمان متقاضی دریافت تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه / جوایز تعالی سازمانی

سوابق و مشاوره ای :

 • انجام مشاوره در خصوص نظامهای مدیریتی به بیش از 200 شرکت و سازمان طی 20 سال گذشته