دکتر مرتضی زلفی

مشاور تبلیغات و برندینگ

سوابق تحصیلی :

 • دکترا مدیریت کسب و کار
 • کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار
 • کارشناس مدیریت بازرگانی

سوابق کاری :

 • آغاز فعالیت در صنعت تبلیغات از سال ۱۳۸۰و اخذ مجوز کانون آگهی و تبلیغات رایکا از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضویت در انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۲
 • دو دوره عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات استان در دهه۸۰
 • مسئول کمیته تبلیغات محیطی انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی از سال۱۳۹۳تاآذرماه۱۴۰۰
 • عضو اصلی هیات مدیره انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی از آذرماه۱۴۰۰برای یک دوره ۳ساله
 • دبیر انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی از آذرماه۱۴۰۰ برای یک دوره ۳ساله
 • عضو انجمن علمی بازاریابی ایران
 • عضو انجمن فرانگران نوین
 • مشاور منتخب و رسمی تبلیغات و رسانه انجمن فرانگران نوین
 • رییس هیئت مدیره شرکت کارآفرینان بلند آوازه سرزمین پارس
 • مدیرعامل شرکت آوازه گستران نوآور سرزمین پارس
 • رییس هییت مدیره و یکی از موسسین و سهام داران فروشگاه اینترنتی اردمی
 • یکی از سهامداران کانون آگهی و تبلیغات آوازه
 • سرمایه گذاری و بهره برداری از کلیه ظرفیت های تبلیغاتی باغات آستان قدس رضوی از جمله باغ ملک آباد تحت عنوان کانون آوازه
 • سرمایه گذار و بهره بردار انحصاری از کلیه ظرفیت های پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد تحت عنوان کانون رایکا
 • مشاور ،مهندسی و اجرای کمپین های تبلیغاتی متعدد کشوری و استانی و همکاری با برندهای بزرگ در صنایع و صنوف مختلف در حوزه تبلیغات