دکتر محمد منوچهری

مشاور سیستم ها و مدیریت استراتژیک

سوابق تحصیلی :

 • دکترای مدیریت استراتژیک /دانشگاه دولتی تاجیکستان
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی / مشهد
 • مدیریت صنعتی /  علامه

سوابق کاری :

 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مسئول كنترل مواد
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / سرپرست انبارها
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مسئول اجراي سيستم هاي تضمين كيفيت 
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مسئول اموزش
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مدير مسئول مجله داخلي ” اطلس “
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / سرپرست واحد برنامه ريزي
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مشاور مدير عامل در سيستم هاي تضمين كيفيت و TQM
 • شركت جاده ابريشم ( تلويزيون اطلس ) / مشهد / مسئول نمايشگاههاي داخل و خارج كشور
 • راه اندازي طرحهاي اقتصادي در خارج از كشور / مشهد  / مشاور اجرائي
 • شركت پارس الكتريك سيرجان / مشهد / مشاور بازرگاني داخلي
 • شركت سهند ايران / مشهد /  مشاور برنامه ريزي
 • شركت سهند ايران / مشهد / مدير طرح وبرنامه
 • شركت سهند ايران / مشهد / نماينده مديريت
 • شركت سهند ايران / مشهد / مدير تضمين كيفيت
 • شركت سهند ايران / مشهد / مسئول نمايشگاههاي داخل و خارج كشور
 • شركت نرم افزاري الگوريتم پويا / مشهد / مدير بازرگاني
 • شركت نرم افزاري الگوريتم پويا / مشهد  / نماينده مديريت
 • موسسه تحقيقات و فناوري رضوي / مشهد / كارشناس تعالي سازماني  ( برنامه ريزي استراتژيك )
 • هلدینگ صنایع غذایی آستان قدس رضوی / مشهد / مشاور سیستم ها و برنامه ریزی استراتژیک
 • سازمان اقتصادی رضوی / مشهد / مشاور سیستم ها و مدیریت استراتژیک
 • سازمان مرکزی آستان قدس رضوی / مشهد / مشاور برنامه ریزی استراتژیک