سوابق تحصیلی :

  • كارشناسی ارشد مديريت MBA گرايش بازاريابی و تبلیغات دانشكده كارآفرينی دانشگاه تهران
  • كارشناسی رشته مديريت بازرگانی دانشگاه غیر انتفاعی عطار مشهد 
  • كاردانی كامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
  • ديپلم رياضی فیزيک

سوابق کاری :

  • مدیر بازاریابی و فروش شرکت چاپ آوا رنگ (نماینده فروش دستگاه های چاپ صنعتی و خدمات چاپ)
  • مدیر بازاریابی و فروش شرکت داده پردازی مهر توس( اینترنت آریا)
  • مدیر تبلیغات شرکت شهر بابانا صنایع غذایی(تولید کننده انواع کیک)
  • مدیر بازاریابی و فروش شرکت شهر بابانا صنایع غذایی(تولید کننده انواع کیک)

سوابق مشاوره ای :

  • كارخانجات صنايع غذايی , لبنی , صنعتی و شركتهای بازرگانی و پخش , صنعت غذا و …
  • اتاق هاي مشترک تجاري صادرات : تركمنستان , آذربایجان, پاكستان , افغانستان , عراق , عمان و روسیه