سوابق تحصیلی :

  • کارشناس هنر درجه دو هنری

سوابق کاری :

  • مدرس آموزش عالی فردوس حکیم توس فرهنگ و هنر2
  • مدرس مجسمه سازی در آموزشگاه های آزاد هنری  و گالری های تهران ،مشهد، گرگان
  • مدرس کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

عضویت در نهاد ها و انجمن ها:

  • عضوانجمن مجسمه سازان کشور
  • عضو انجمن هنرهای تجسمی استان
  • عضو انجمن صنفی هنرهای شهری مشهد
  • عضو رسمی انجمن هنرهای تجسمی مشهد
  • عضو اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور